ZÁKLADNÍ INFORMACE

Domov pro seniory nabízí pobytové sociální služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, chronicky či nevyléčitelně nemocným osobám se sníženou soběstačností, pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve vlastním domácím prostředí. Kromě poskytnutí celoročního příjemného ubytování, dobrého a vhodného jídelníčku a zajištění sociální péče podporujeme naše klienty v samostatnosti a aktivním trávení času. Pro každého klienta je naplánovaný individuální plán tak, aby co nejlépe odpovídal osobním potřebám a touhám. Samozřejmě, že velmi vítáme a podporujeme zapojení rodinných příslušníků do života jejich blízké osoby. V našem zařízení poskytujeme 24hodinovou péči a dohled, který zajišťuje zdravotnický a ošetřující personál.

Senior centrum Přepychy funguje ke spokojenosti všech již od roku 2012, najdete ho v Královehradeckém kraji u Opočna, v malé vesničce jménem Přepychy. Areál se nachází přímo nad místním farním kostelem sv. Prokopa, který je chráněn jako kulturní památka.

Senior centrum Přepychy je součástí sítě zařízení provozované skupinou AHC a.s., jež poskytuje své služby po celé ČR. Toto spojení má pro každé zařízení přínos především v možnosti porovnávání poskytování služeb a v předávání vzájemných zkušeností.

Chcete mít práci budoucnosti?

Jste zdravotní sestra, chcete zůstat v oboru a hledáte něco klidnějšího, než je práce v nemocnici? Máme pro Vás řešení: NÁBOROVÉ VIDEO PRO PŘEPYCHY.