TYP SLUŽEB

Pobytové služby jsou klientům poskytovány v rozsahu uvedeném v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle §49. a vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Zdravotní ošetřovatelská péče je poskytována v rozsahu vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně odbornosti 913 – sestra v sociálních službách.


DOMOV PRO SENIORY

Domov pro seniory poskytuje služby osobám od 50 let, které jsou odkázány na trvalou pomoc další osoby. Pečujeme zároveň o klienty, o které se již dále nemůže postarat vlastní rodina, nejbližší, ani terénní pečovatelská služba. V tomto zařízení poskytujeme našim klientům pobytovou službu, která je zajišťována nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce. Služba je poskytována na základě písemné Smlouvy o poskytování služeb sociální péče v Senior centru Přepychy. V rámci této služby je klientům poskytováno ubytování, stravování, individuální a komplexní sociální i ošetřovatelská péče.